Chef eller leder? Det er forskellen

Som leder i en virksomhed er der et stort konstant pres på ens skuldre. Man skal være den person med alle svarene, man skal være den person, der træffer de store og til tider svære beslutninger. Med dette pres på ens skuldre og ansvaret for sine kollegaer og ansattes hverdag, er det vigtigt altid at holde sig skarp på sin ledelse. Men hvad indebærer det lige? 

Chef eller leder? 

Mange danskere sætter ofte samme definition på en chef og en leder. Disse to ‘titler’ bliver ofte kædet sammen, men er det helt retvisende? Hvis vi kigger på forskelle og ligheder mellem en traditionel chef og en leder, så er det helt tydeligt, at der er flere forskelle end ligheder.  

En chef er en person, som er højere i hierarkiet på arbejdspladsen end vedkommendes ansatte. En chef er ofte en person, som håndhæver instruktioner og tiltag fra en endnu højere del af virksomhedens ledelse. Ofte bliver ordet chef brugt om en person, som ikke besidder samme empati og bevidsthed som en leder.  

En leder er en person, der tør at gå forrest og lede de resterende ansatte i en given retning. En leder finder oftest forskellige måder at lede forskellige medarbejdere på. Man vil ofte se, at lederen besidder mere empati og forståelse for medarbejdernes situationer, behov og udvikling.  

Lederudvikling er det nyes sort 

Ordet ‘chef’ går mere og mere af mode i dagens Danmarks virksomheder. Der er efterhånden så højt et konkurrenceniveau i Danmark, at man som virksomhed er nødsaget til at se på, hvordan man internt kan optimere virksomheden. Dette gør man ofte gennem uddannelse af virksomhedens ledelse. Her kan man blandt andet anvende en ekstern erhvervscoach, som ikke er direkte forbundet virksomheden. På den måde kan vedkommende komme ind med en 100% objektiv opfattelse af virksomheden. 

En positiv udvikling i dansk erhvervsliv 

Dette øgede fokus på lederudvikling og at optimere virksomhederne indefra, er en helt fantastisk tendens, som er begyndt for alvor at vinde frem i Danmark. Der kommer rigtig mange nye virksomheder til hvert eneste år, og det er efterhånden en nødvendighed for dem meget tidligt i deres eksistens at fokusere på at optimere deres interne arbejdsprocesser med bedre ledelse og dygtigere ledere.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *